REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

INTERNATIONAL PORSCHE FESTIVAL
IX ZLOT PORSCHE CLUB POLAND
VI EDYCJA AKADEMII SPORTOWEJ JAZDY PORSCHE

 

§ 1 ORGANIZATOR

Organizatorem INTERNATIONAL PORSCHE FESTIVAL-IX ZLOTU PORSCHE CLUB POLAND-VI EDYCJI AKADEMII SPORTOWEJ JAZDY PORSCHE jest Porsche Club Polska oraz Automobilklub Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35/37 .

§ 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Impreza odbędzie się na podstawie Ogólnego Regulaminu imprez Porsche Club Polska oraz niniejszego Regulaminu Szczegółowego wraz z komunikatami.

 1. Termin Imprezy: 29-31.08.2008r.
 2. Miejsce Imprezy: Rynek Starego Miasta w Poznaniu, Hotel 500, Tarnowo Podgórne, „Tor Poznań”
 3. Podział na Klasy startowe oraz Klasyfikacja wg Regulaminu Porsche Club Polska

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Do udziału w Imprezie dopuszczone będą samochody marki Porsche oraz zaproszeni goście, udział innych pojazdów możliwy jedynie po akceptacji Dyrektora Imprezy.
 •  Zgłoszony samochód musi być dopuszczony do ruchu drogowego (posiadać aktualny Dowód Rejestracyjny oraz Przegląd Techniczny) a także posiadać aktualną polisę ubezpieczenia OC. Organizator zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia AC i NNW z rozszerzeniem o ryzyko udziału w jazdach sportowych.
 • Każdy samochód biorący udział w Imprezie musi być wyposażony w sprawną gaśnicę.
 • W samochodzie nie mogą znajdować się żadne luźne przedmioty, które mogłyby spowodować zagrożenie dla Załogi. Żaden element wyposażenia samochodu nie może stwarzać zagrożenia dla Załogi lub innych Uczestników oraz Widzów.
 • Każdy samochód uczestniczący w Imprezie musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami Organizatora przez cały czas trwania Imprezy. Obowiązek dostarczenia tych materiałów ciąży na Organizatorze.
 • Każdy zgłoszony samochód przed przystąpieniem do uczestnictwa w Imprezie zostanie sprawdzony pod kątem sprawności technicznej, zgodności ze zgłoszeniem oraz niniejszym Regulaminem podczas obowiązkowego Badania Kontrolnego (BK). Dopuszczenie do udziału w Imprezie jest warunkowe co oznacza, że w każdej chwili trwania Imprezy może zostać zweryfikowane ponownie przez Organizatora lub osoby upoważnione.
 • Przed przystąpieniem do konkurencji na „Torze Poznań” zostanie zmierzona zostanie głośność, która nie może przekraczać 96 dB mierzona przy 3500 obrotów na minutę silnika.
 • W razie wszelkich wątpliwości na Załodze ciąży obowiązek udowodnienia, że zgłoszony samochód spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu lub wykluczeniu z udziału w Imprezie podejmuje Dyrektor Imprezy.
 • W przypadku wykluczenia z udziału w Imprezie w dowolnym momencie z powodu nie spełnienia warunków dopuszczenia zawartych w niniejszym Regulaminie Załodze nie przysługuje odwołanie ani żadna forma zadośćuczynienia czy odszkodowania.

§ 4 HARMONOGRAM IMPREZY

29.08.2008 Piątek

15:30 - 16:30 Zbiórka na parkingu przy Hotelu 500 Tarnowo Podgórne – rejestracja, przygotowanie samochodów do honorowego startu (oklejenie, ustawienie do wyjazdu)

16:15 Odprawa

16:30 Wyjazd na Rynek Starego Miasta w Poznaniu

17:00 Uroczyste rozpoczęcie

Honorowy start z rampy startowej do pierwszego etapu Imprezy – przejazd wg. itinerera do Bazy Imprezy – Hotelu 500 Tarnowo Podgórne
W czasie przejazdu odbędą się trzy próby sprawnościowe
Próba sprawnościowa I  - próba precyzji (Pr), lokalizacja: Parking „Delta” AW (ok. 30 sek.)
Próba sprawnościowa II  - próba zwrotności (Sz),  lokalizacja: Parking „Auchan” (ok. 1 min)
Próba sprawnościowa III  - próba slalomowa (Sl),  lokalizacja: Tarnowo Podgórne (ok. 1 min)

 

30.09.2006 Sobota

8:00 - 8:30 Wyjazd z bazy Imprezy  Hotel 500 Tarnowo Podgórne na „Tor Poznań”
08:30 - 08:50 - Odprawa. „Tor Poznań” Depo
08:50 - 09:00 - ODPRAWA
08:50 - 09:00 - Przejazd załóg na miejsca swoich prób sportowych.
Rotacyjnie 4 równoległe próby sprawnościowe
1 grupa:
Próba sprawnościowa IV - próba slalomowa (Sl), lokalizacja: droga „Ciężarówki”, (ok.1 min)
2 grupa:
Próba sprawnościowa V  - próba zwrotności (Zw),  lokalizacja: plac „Klomby”, (ok. 1 min)
3 grupa:
Próba sprawnościowa VI  - próba szybkości (Sz),  lokalizacja: „Tor Kartingowy”, (ok. 2 min)
Charakterystyka prób sprawnościowych:
2 przejazdy , dodatkowo próby IV i V dozwolony przejazd zapoznawczy
start zatrzymany,
meta zatrzymana „między osiami”
Schematy prób sprawnościowych w załącznikach.
4 grupa:
Próba sprawnościowa VII - próba szybkości (Sz),  lokalizacja: Tor Poznań

Przebieg Szybkich Przejazdów na Torze Poznań

 • przejazdy instruktażowe z instruktorem lub za samochodem instruktora
 • indywidualne przejazdy doskonalące
 • indywidualne  przejazdy kontrolne wg regulaminu PCP

W zależności od ilości załóg organizator podczas odprawy określi ilość poszczególnych przejazdów

17:00 – Przejazdy pokazowe w klasach ze startu zatrzymanego (trzy okrążenia)
17:30 – Zakończenie imprezy – Podliczanie wyników – Powrót do bazy imprezy
21:00 – Wręczenie nagród zwycięzcom poszczególnych konkurencji.

§ 5 BEZPIECZEŃSTWO

 • Podczas przejazdu Próby oraz Toru wszystkie szyby w samochodzie muszą być zasunięte. W przypadku nadwozia typu kabriolet lub targa dach musi być rozłożony.
 • Podczas przejazdu Próby w samochodzie znajdować się może tylko Kierowca i Pilot,
 • Podczas przejazdu Próby oraz Toru wszystkie znajdujące się w samochodzie osoby muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa oraz założone i prawidłowo zapięte kaski. Do użytku podczas trwania Imprezy zostaną dopuszczone kaski z atestem drogowym (także motocyklowe) lub kaski przeznaczone do użytku w sportach samochodowych.

Szybkie Przejazdy na Torze Poznań

 • Zachowanie się kierowcy podczas defektu lub kolizji sam. w czasie trwania szybkich przejazdów.
 • włączenie świateł awaryjnych
 • zjazd samochodem z nitki toru, tak aby samochód nie blokował przejazdu innym uczestnikom szybkiego przejazdu,
 • wyłączenie silnika,
 • przed otwarciem drzwi w celu opuszczenia samochodu należy bezwzględnie upewnić się, czy z tyłu nie nadjeżdżają inne pojazdy oraz czy można to uczynić bezpiecznie,
 • po opuszczeniu pojazdu należy udać się za najbliższą bandę toru i tam oczekiwać na przyjazd pomocy drogowej, nie należy oddalać się z tego miejsca,

 

Wjazd do Depo z prędkością nie większą niż 60 km/h

FLAGI:
- NARODOWA – używana jest do startu
- SZACHOWNICA – pokazywana jest przez wymachiwanie i oznacza koniec ,, treningu’’ lub ,,wyścigu’’
- CZERWONA – pokazywana jest przez wymachiwanie, gdy zachodzi konieczność, przerwania jazdy po torze. Wszyscy kierowcy musza natychmiast zwolnic i udać się do depo i muszą być gotowi do zatrzymania się w razie konieczności. Wyprzedzanie jest zabronione.
-  ŻÓLTA – sygnalizuje niebezpieczna sytuacje, wyprzedzanie zabronione
- ZIELONA – używana jest by wskazać, że tor jest wolny od przeszkód i powinna być wymachiwania na PO (PUNKCIE Obserwacyjnym) znajdującym się bezpośrednio po miejscu incydentu, gdzie konieczne było użycie jednej lub kilku flag żółtych. Flaga pokazywana jest od momentu ustania zderzenia. Flaga ta oznacza tez że start do okrążenia rozgrzewczego lub początku szybkiego przejazdu
- NIEBIESKA – Flaga ta pokazywana jest gdy jeden samochód wyprzedany jest przez drugi, mający co najmniej jedno okrążenie przewagi nad nim. Gdy flaga jest pokazywana dany kierowca ma pozwolić samochodowi, który znajduje się za nim na wyprzedzanie przy najbliższej okazji.
- CZARNA – oznacza wykluczenie z jazd po torze.

SWIATŁA STARTOWE – start może odbywać się za pomocą flagi narodowej lub po zgaszeniu świateł startowych

KOSTKI – uczestnik zobowiązany jest do zamontowania w swoim samochodzie kostki pomiaru czasu, kostki wydawane będą po zostawieniu Prawa Jazdy kierowcy. Za wypożyczenie kostki zostanie pobrana opłata manipulacyjna. W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub opóźnienia w oddaniu kostki nakładane będą następujące kary finansowe:
- uszkodzenie kostki – 200 PLN
- zagubienie kostki – 1000 PLN
- nieterminowe oddanie kostki – 50 PLN.

Kary obowiązujące podczas Szybkich Przejazdów na Torze Poznań.

Przekroczenie prędkości na linii boksów - Wykluczenie
Uczestnictwo w kontakcie lub kolizji Czarna flaga– Wykluczenie
Jazda do tyłu z włączonym silnikiem na torze - Wykluczenie
Jazda w przeciwnym kierunku na linii boksu - Wykluczenie
Niesportowa i agresywna jazda na torze Czarna flaga - Wykluczenie
Niezastosowanie się do poleceń sędziów - Wykluczenie
Niesportowe zachowanie podczas pobytu na obiekcie - Wykluczenie

Tabela kar jest do dyspozycji i interpretacji przez sędziów i kierownictwo biegu imprezy
 

 

 

 

 

 

 

© 2008 DKMed Software