Wspaniałe nagrody dla zwycięzców klasyfikacji od partnerów:

OSWIADCZENIE UCZESTNIKA

Ja niżej podpisany oświadczam, że w dniach zaznaczonych w powyższym formularzu biorę udział w szkoleniu oraz szybkich przejazdach po Torze Poznań w ramach Akademii Sportowej Jazdy Porsche / Tor Poznań Track Day na własną odpowiedzialność i tym samym zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Organizatora. Zobowiązuję się do bezpiecznej jazdy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa innych osób znajdujących się na terenie prób i toru wyścigowego. Odpowiadam również za szkody umyślnie wyrządzone tym osobom lub ich mieniu powstałe w wyniku mojej obecności na torze. Powyższe oświadczenie podpisuję świadomy niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia podczas przejazdów na terenie prób sportowych i Toru Poznań. Niniejszym oświadczam również, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora.

Zobowiązuję się do:
a) nie wyprzedzania na zakrętach, chyba że kierowca pojazdu wyprzedzanego da sygnał kierunkowskazem lewym (w lewym zakręcie) lub prawym (w prawym zakręcie), że taki manewr jest możliwy do wykonania przez kierowcę wyprzedzającego,
b) nie zmieniania toru jazdy podczas wyprzedzania mnie przez samochody jadące szybciej,
c) umożliwienia wyprzedzania na prostej kierowcom jadącym szybciej,
d) opuszczenia toru na żądanie wyznaczonej osoby lub wg. ustaleń podczas odprawy
e) ustąpienia pierwszeństwa samochodom znajdującym się na torze przy wyjeździe z depo na tor
Oświadczam również, że:
a) posiadam ważne prawo jazdy kategorii B,
b) posiadam kask (musi być zapięty na głowie podczas jazdy),
c) będę miał zapięte cały czas pasy bezpieczeństwa podczas jazdy,
d) mam sprawny technicznie samochód, który jest wyposażony w gaśnicę,
e) jestem trzeźwy i w ciągu 48 godzin przed konkurencjami nie spożywałem alkoholu pod żadną postacią jak również nie przyjmowałem leków i substancji upośledzających moją zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych,
f) nie stwierdzono u mnie zaburzeń psychicznych i fizycznych uniemożliwiających kierowanie pojazdami mechanicznymi,
g) będę miał włączone światła mijania podczas przejazdów,
h) będę sygnalizował awarię światłami awaryjnymi,
i) usunę w miarę możliwości samochód z toru w przypadku jego awarii lub wypadku,
j) będę wykonywał polecenia osób porządkowych jeśli takie osoby będą się znajdowały na torze.

 

Zgłoszenia

Akademia Sportowej Jazdy Porsche 2012

Kontakt dla zainteresownych:
Dariusz Krupa
tel.606 333 557
dkrupa@asjp.pl

Oplaty

Koszt uczestnictwa

Czlonkowie PCP

Niezrzeszeni

Akademia Sportowej Jazdy Porsche

450 zl
500 zl

Akademia Sportowej Jazdy Porsche PROFI

700 zl
800 zl

 

Baza hotelowa ASJP

ul. Krańcowa 4 (wjazd od ul. 3 Maja)
62-030 Luboń k/Poznania

Tel. +48 61 649 99 88
Fax +48 61 649 99 89
e-mail: biuro@hotelpoznanski.pl
Rezerwacja: recepcja@hotelpoznanski.pl

Dla uczestników imprezy jest przewidziana
specjalna zniżka - 20% od cen podstawowych!!!.

Rezerwacja na hasło "Akademia Porsche"

 

Klubowicze PCP oraz AW maja pierwszeństwo w uczestnictwie.
W pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Automobilklub Wielkopolski
Nr. Konta 57109013460000000034000394
z dopiskiem "Akademia Porsche"

Access denied for user ''@'localhost' (using password: NIE)

Zgloszenie na impreze

Data imprezy:

29 kwietnia 2012 (Tor Poznań Track Day)
22 lipca 2012 (Tor Poznań Track Day PROFI)
18 sierpnia 2012 (Tor Poznań Track Day PROFI)
----- 15 września 2012 (LIVINGROOM INTERNATIONAL PORSCHE FESTIVAL)
7 października 2012 (Tor Poznań Track Day PROFI)

Imie:
Nazwisko:
Nr dowodu osobistego:
Telefon:
Email:
Czlonek PCP? NIE
TAK, nr leg.
Adres kontaktowy Ulica:
Kod:  Miejscowosc:
Ubezpieczenie kosztów leczenia
(oddzial NFZ):
 DANE SAMOCHODU
Marka:
Typ:
Pojemnosc: cm3
Moc: KM

Klasa rywalizacji w sezonie TPTD 2012

CITY
SPORT
PROFI

 SZCZEGÓLY UDZIALU W IMPREZIE

Rodzaj uczestnictwa w
ASJP
Nie dotyczy ASJP PROFIOplaty

Wpisowe zl

Ilosc osób towarzyszacych (50 zl/osoba): osób= zl.

RAZEM oplaty: zl

Zgadzam i bede przestrzegal zapisów powyzszego oswiadczenia oraz postanowien regulaminu imprezy
 

 

 

 

 

 

 

 

© 2011 DKMed Software